การกู้เงินสามัญ
Posted: นริศ ทุ่งนวนแก้ว น่าน Date: 2015-03-02 20:19:47
   
  ทราบข่าวว่า อายุเป็นสามาชิกสหกรณ์ เกิด 15ปี กู้ได้วงเงิน1ล้านห้าแสนบาท ไมทราบว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ถ้าอายุงานเหลือไม่มาก มีหลักอย่างไร จะานำไปไถ่ถอนบ้านและที่ดิน
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ปัทมา  2015-04-29 16:22:54
 
 
  สามารถกู้ได้วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาทได้ค่ะ แต่ต้องพิจารณาจากเงินเดือนเหลือในสลิป และระยะเวลาในการส่งชำระหนี้ต้องไม่เกินเกษียณอายุราชการ สามารถนำสลิปเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตรวจสอบสิทธิ์ได้ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น