ติดต่อเรา
Posted: admin Date: 2010-11-25 14:14:29
IP: 124.157.243.37
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานและลูกจ้างประจำ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด

420/3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร 02354 8587 ต่อ 370 , 379

โทร/แฟกส์  026446015  

โอนเงินเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานและลูกจ้างประจำ อผศ. ประเภทออมทรัพย์ ได้ที่สถาบันการเงินดังนี้

ธ.ทหารไทย เลขที่ 038-2-4600-2, 038-2-82389-6

ธ.กรุงไทย  เลขที่ 984-3-70437-1

ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 254-2-19428-6

เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งภายในวัน โทร 02 644 6015