งดทำธุรกรรมการเงินทุกประเภท ในวันที่ 30 ธ.ค. 59
Posted: admin Date: 2016-12-03 11:33:38
IP: 115.87.221.10
 

สอ.อผศ. งดทำธุรกรรมการเงินทุกประเภท เช่น ฝาก - ถอนเงินฝาก , รับชำระเงินต่าง และจ่ายเงินกู้ทุกประเภท ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559  เนื่องจากต้องทำการปิดบัญชีประจำปี 2559  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน